Recreatie

Onder de vlag Vitale Vakantieparken werken de provincie Gelderland, diverse gemeenten, de recreatieondernemers en andere partijen samen aan nieuwe ontwikkelkansen voor de verblijfsrecreatie op de Noord-Veluwe. Door mijn ervaringen met recreatieondernemers in de gemeente Putten ben ik inmiddels goed thuis in het programma Vitale Vakantieparken, maar vooral ook in de kansrijke mogelijkheden die er zijn.

De ervaring leert mij, aangezien emoties een hoofdrol (kunnen) spelen, dat het verstandig is om in dit verandertraject een relatiebemiddelaar in de arm te nemen. Zowel met de ambtenaren van de betreffende gemeente als met de betrokken mensen op het recreatiepark moet er namelijk duidelijk worden gecommuniceerd om gezamenlijk wegen te zoeken en te vinden die naar mogelijkheden en nieuwe kansen leiden.

Elke recreatieondernemer is uniek en de ene recreatieondernemer verschilt -veel of weinig- van de andere. Dit heeft vooral te maken met: de recreatieondernemer als persoon met voorkeuren en wensen, de locatie en grootte van het recreatiepark en met het vigerend bestemmingsplan. Het is van belang om eerst te inventariseren wat de bestaande situatie inhoudt en vervolgens op basis van een doordacht ondernemersplan gefaseerd maatwerk in te voeren dan wel de revitalisatie op gang te brengen. Dat leidt er toe dat je de toekomst: ondernemend, marktgericht, duurzaam, vitaal en daarom vol vertrouwen tegemoet kan zien.